Đường là một trong những sản phẩm được sử dụng hàng ngày. Khách hàng thân thiết nhiều năm của TTC Packing là Đường TTC - Biên Hòa.
Một số mẫu bao hiện có: 10kg, 12kg, 25kg, 50kg,...

Quy cách bao 50kg

  • PP: Kích thước: 60 x 111cm (±1)

  • PE: Kích thước: 65 x 96cm (±1)
  • Cách dệt: 1 xếp 1
  • May đáy: 2 đường chỉ 900D
  • Công nghệ in Flexo - Chúng nhận: ISO 9001:2015