Đường là một trong những sản phẩm được sử dụng hàng ngày. Khách hàng thân thiết nhiều năm của TTC Packing là Đường TTC - Biên Hòa.
Một số mẫu bao hiện có: 10kg, 12kg, 25kg, 50kg,...