Trách nhiệm xã hội của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao bì Thành Thành Công (TTC Packing) thể hiện ở mối quan hệ với người lao động, tập trung vào các điểm: Tiêu chuẩn sử dụng lao động, quyền lợi người lao động, môi trường làm việc..., nhằm tăng năng suất và tạo sự gắn kết của các thành viên trong công ty.

Luôn coi trọng nhân tố con người đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển và hội nhập, cũng như để thực hiện tốt chiến lược phát triển trong tương lai, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao bì Thành Thành Công (TTC Packing) đã thực hiện hiệu quả chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài với tiêu chuẩn tuyển dụng, đào tạo, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Những hoạt động này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác nhân sự và khuyến khích cán bộ nhân viên (CBNV) nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý qua những khóa học, khóa đào tạo thiết thực, tạo môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thử thách, xây dựng lộ trình thăng tiến và đánh giá cao những đóng góp của CBNV đối với sự phát triển chung của Công ty.

Nghĩa vụ và lợi ích của toàn thể CBNV theo tiêu chí: Đẩy mạnh tuyên truyền giúp CBNV nhận thức rõ, việc làm thu nhập phụ thuộc vào chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời chủ động xây dựng quan hệ hợp tác để xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa CBNV với Ban lãnh đạo Công ty, thể hiện qua các hoạt động:

  • Tuyên truyền, vận động, giúp đỡ và tạo điều kiện để CBNV học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp;
  • Tổ chức thăm hỏi CBNV và gia đình trong các dịp ốm đau, hiếu hỉ; hỗ trợ, giúp đỡ CBNV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn…;
  • Hỗ trợ, tạo điều kiện cho CBNV giải quyết các nhu cầu cơ bản của đời sống;
  • Tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí, gắn kết CBNV: như các cuộc thi nội bộ, hội thảo chuyên đề cho CBNV nữ ngày 8/3, 20/10, tiệc sinh nhật được tổ chức hằng tháng,…