Tập Đoàn TTC

Xuyên suốt 40 năm hình thành và phát triển, TTC luôn tâm niệm sứ mệnh “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”, thúc đẩy nền kinh tế phát triển phải cân bằng, hài hòa với lợi ích của xã hội.

Kết tinh nhiều thế mạnh, Tập đoàn đã và đang ngày càng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực: Bất động sản, Năng lượng, Mía đường - Nông sản, Giáo dục, Du lịch với 04 Tổng Công ty, 01 Ủy ban ngành và hơn 150 Đơn vị trực thuộc. Hướng đến mục tiêu trở thành một trong 05 Tập đoàn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, quản lý chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

TTC xem quan điểm “Quản trị tập trung - Điều hành phân cấp - Kiểm soát độc lập” là định hướng xuyên suốt để Tập đoàn tiếp tục tự hoàn thiện và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tối đa hóa hiệu quả hoạt động.

TTC chú trọng phát huy các thế mạnh kinh tế tại các vùng miền địa phương, xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cho từng phân đoạn thị trường song vẫn nhất quán trên toàn hệ thống.
Với tôn chỉ “Kinh doanh là sứ mệnh chứ không phải quyền lợi”, Tập đoàn TTC là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, chung tay vì cộng đồng, mang đến những giá trị ý nghĩa và lan tỏa lối sống tích cực.

Với mỗi ngành nghề hoạt động, TTC nỗ lực kiến tạo giá trị gia tăng cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn, mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội và khẳng định thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập.

TTC Group phát triển nhiều lĩnh vực

TTC Group phát triển nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là các ngành năng lượng, bất động sản, nông nghiệp, du lịch.

Website: https://www.ttcgroup.vn/

  Sản phẩm chất lượng
  Thiết kế độc đáo
  Đảm bảo tiến độ
  Dịch vụ và Ưu đãi tốt
Hotline: (0273) 3 854 015 Zalo