Được đánh giá là phát triển mạnh trong những năm gần đây, đi cùng với thị hiếu khách hàng, TTC Packing cung cấp các mẫu bao bì có tráng ghép màng, lồng PE, đảm bảo chất lượng, hiệu quả tối ưu cho sản phẩm.
Một số mẫu bao hiện có: 25kg, 50kg,..