Một trong những ngành chủ đạo trong nông nghiệp, được xuất khẩu với sản lượng lớn. TTC Packing cũng rất hân hạnh trở thành đối tác cho một số khách hàng trong và ngoài nước:
Một số mẫu bao hiện có: 25kg, 40kg, 50kg,..