Song song với ngành thức ăn chăn nuôi, ngành bột cá cũng được đánh giá cao góp phần phát triển thị trường nông nghiệp và chăn nuôi.
Một số mẫu bao hiện có: 25kg, 50kg