STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG HẠN NỘP HỒ SƠ
1 THÔNG TIN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG T9/ 2023 3 30/09/2023
2 Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (Làm việc tại Tiền Giang hoặc Tây Ninh) 2 30/09/2023
3 Tuyển dụng Nhân viên KCS 2 30/09/2023
4 Tuyển dụng Công nhân LĐPT 10 30/09/2023

Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao bì Thành Thành Công, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao bì Thành Thành Công đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên: lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.

Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp hoặc email.