Trước giao dịch, VNG sở hữu gần 23.4 triệu cp của Du lịch Thắng Lợi (gọi tắt TLT), tương ứng tỷ lệ 82.32% số lượng cổ phần. Vào ngày 25/09 vừa qua, VNG đã phát hành 4.5 triệu cp để hoán đổi toàn bộ hơn 5 triệu cp đang lưu hành của TLT. VNG sở hữu 100% TLT sau giao dịch.

CTCP Du lịch Thắng Lợi (TLT) được thành lập vào ngày 02/03/1999. Qua quá trình mua bán và sáp nhập, TLT gia nhập Tập đoàn Thành Thành Công vào ngày 28/07/2013.  TLT có hoạt động chính là kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn và dịch vụ ăn uống.

TLT hiện đang có 6 địa điểm kinh doanh, bao gồm: TTC Hotel Premium Michelia, TTC Resort Premium Dốc Lết, TTC Hotel Premium Phan Thiết, TTC Palace Bình Thuận, Trung tâm Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Bình Thuận, TTC Hotel Deluxe Sài Gòn.

Bán niên 2018, TLT có doanh thu thuần gần 178.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 15.6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của TLT năm 2016 - 2017 và bán niên 2018
 

Theo Vietstock