Quỹ Agri Asia Pacific Limited (Cayman IsL) được cấp hoạt động tháng 6/2018 trước khi mua thêm vào hơn 2,6 triệu cổ phiếu của CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, mã SBT) đã là cổ đông lớn của TTC Sugar sở hữu 28.897.230 cổ phiếu SBT, tương đương 5,83% vốn điều lệ TTC Sugar.

Quỹ Agri Asia Pacific Limited đã hoàn tất mua vào 2.600.640 triệu cổ phiếu SBT vào ngày 23/11/2018, để nâng lượng cổ phiếu SBT đang nắm giữ lên 31.497.870 cổ phiếu, tương đương 6,36% vốn TTC Sugar.

Mục đích mua thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu SBT của Quỹ được giải thích là để đầu tư. Với mức giá đóng của ngày 23/11/2018 của SBT là 21.600 đồng/cổ phiếu, ước tính Quỹ Agri Asia Pacific Limited đã chi ra hơn 56 tỷ đồng để mua thêm lượng cổ phiếu nói trên.

Dữ liệu giao dịch cho thấy trong 2 ngày 22 – 23/11, khối ngoại đã mua vào hơn 11 triệu cổ phiếu SBT với giá mua bình quân khoảng 21.600 đồng/cổ phiếu.

Theo Bizlive