Du khách trải nghiệm tại mô hình thí điểm du lịch nông nghiệp sạch tại Đồng Tháp

Theo đó, Đồng Tháp sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc biệt là loại hình du lịch kết hợp với nông nghiệp sạch, nông nghiệp áp dụng công nghệ cao nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm thực tế của du khách,vừa góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, vừa tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho bà con nông dân địa phương.

Trước mắt, Đồng Tháp sẽ khảo sát các điểm nhà vườn, nông trại, khu sinh thái… có đủ điều kiện khai thác du lịch nông nghiệp để xây dựng và hoạt động thí điểm. Mới đây, tỉnh Đồng Tháp đã đưa vào thí điểm mô hình du lịch văn hóa nông nghiệp Đồng Tháp Mười với các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp và nghỉ dưỡng trên nông trại hữu cơ…

Nguồn: Báo Văn hóa