Giải thưởng này có giá trị trong thời gian từ năm 2018 - 2020. Để đạt được danh hiệu này, TP được bầu chọn phải đáp ứng được 7 tiêu chí quy định về quản lý môi trường; đường phố sạch sẽ, vệ sinh; quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải; chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố; nhiều không gian xanh; có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách; hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn.

Danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” là điều kiện quan trọng để TP Đà Lạt tiếp tục  xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt thân thiện - hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước,  góp phần nâng cao sức cạnh tranh cũng như đưa du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng phát triển bền vững.

Đồng thời, việc cam kết và thực hiện bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN, trong đó có các tiêu chuẩn trong lĩnh vực khách sạn giúp cân bằng và giảm thiểu những tác động tiêu cực trong quá trình phát triển, đầu tư, vận hành hệ thống khách sạn, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển ngành du lịch bền vững.

Theo Tổng cục du lịch Việt Nam