Thông tin cụ thể như sau: Tổng giám đốc Bùi Tiến Thắng đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,52% vốn, tương đương 1,75 triệu cổ phiếu SCR. Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo đăng ký mua 355.000 cổ phiếu, tương đương sở hữu 0,1% vốn. Thành viên Hội đồng quản trị Lâm Minh Châu đăng ký mua 710.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,21% vốn.

Bên cạnh đó: Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Triền đăng ký mua 142.000 cổ phiếu, tương đương 0,4% vốn và 3 phó tổng giám đốc đăng ký mua từ 71.000 cổ phiếu đến 710.000 cổ phiếu SCR.

Về kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, SCR thực hiện doanh thu đạt 2.060,1 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 3 lần, đạt 222,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây thị giá SCR liên tục đi xuống và việc lãnh đạo công ty đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu được cho là nhằm mục đích hãm bớt đà giảm giá của cổ phiếu./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam