Với năng lực tài chính vững vàng, Công ty đang nhập khẩu và phân phối hạt nhựa nguyên sinh phục vụ ngành bao bì như:  H030, 1102K, T3034, HT031…