CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH THÀNH CÔNG

Trụ sở chính:Lô 99, Khu công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại:( 0273) 3 854 240 – ( 0273) 3 854 015

Fax: ( 0273) 3 854 258 – ( 0273) 3 954 787

Email: hi@ttcpacking.vn


Chinh nhánh Tây Ninh:285 Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tây Ninh

Số điện thoại:( 0276) 3 822426 – ‎3 822150

Fax: ( 0276) 3 826743

Email: hi@ttcpacking.vn


Chi Nhánh Tây Ninh:285 Trần Phú, Khu phố Ninh Thành, Phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh

Số điện thoại:( 0276) 3 822426 – ‎3 822150

Fax: ( 0276) 3 822426 – ‎3 822150

Email: hi@ttcpacking.vn