PP trong là chất liệu được ưa chuộng sử dụng trong ngành nông sản, nhất là cho sản phẩm đậu nành. 
Một số bao mẫu hiện có: 30kg, 50kg,..